درخشش ایرانیان اطلس در همایش IMI 100

در همایش امسال، گروه شرکت های ایرانیان اطلس با رشد 75 رتبه‌ای، ضمن صعود از 100 شرکت سوم به گروه 100 شرکت دوم، موفق به اخذ رتبه 172 در بین بنگاه های اقتصادی کشور و جایگاه سوم در گروه ساختمان و مهندسی عمران شد

برای دومین سال پیاپی

تندیس بلورین هفتمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران به ایرانیان اطلس رسید

باشگاه مشتریان

CUSTOMERS CLUB