11 دي 1348 03:30
سامانه‌های برق خورشیدی

بخش ساختمان بزرگترین مصرف‌کننده‌ی برق در کشور است. بیش از نیمی از برق مصرفی کشور مربوط به این بخش می‌باشد. از این رو، در طراحی و اجرای ساختمان‌ها شایسته است که موضوع انرژی مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد. در این راستا، بهینه‌ساختن مصرف انرژی الکتریکی ساختمان و سپس استفاده از سامانه‌های برق خورشیدی برای ساختمان راهکاری کارا و موثر است. این امر سبب گسترش سطح آگاهي، دانش و بينش زيست محيطي جامعه و تقويت فرهنگ حفاظت از محيط زيست می‌شود.

مصرف برق در سال‌های آینده - همچون سال‌های گذشته - به دلایل متعددی نظیر رشد جمعیت، توسعۀ شهرنشینی، افزایش سطح رفاه زندگی، و تغییرات آب و هوایی افزایش خواهد یافت. پاسخ به این نیاز اگر تنها مبتنی بر منابع با سوخت‌های فسیلی باشد، هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی فراوانی را به کشور تحمیل خواهد کرد. لذا حرکت به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر در تأمین برق مورد نیاز ضروری است.