11 دي 1348 03:30
كسب تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت پروژه ايران توسط مجتمع آرمان

زحمات تيم اجرايي و دفتري آرمان در طول مدت ساخت مجتمع تجاری، اقامتی و مسكونی آرمان منجر به كسب تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت پروژه ايران شد. این مهم برای اولین‌بار در شرق كشور و در مجموعه شركتهای وابسته به هلدینگ ایرانیان اطلس صورت پذيرفت.
با توجه به دسته‌بندی تعریف شده برای پروژه‌ها (متوسط، بزرگ و ابر پروژه‌ها)، پروژه آرمان درگروه پروژه‌های بزرگ قرار داشت.

معرفي جايزه

انجمن بين‌المللي مديريت پروژه (IPMA) بابيش از ۴۰۰۰ عضو از انجمنهاي ملي و علمي مديريت پروژه در بيش از ۵۰ كشور جهان داراي سابقه طولاني بيش از ۴۰ سال پيشرو جامعه جهاني در گسترش مديريت پروژه در دنياست. عملكرد بالا و خوب در پروژه‌ها و مديريت پروژه سرآمد همواره مهمترين هدف مديران پروژه و مديران ارشد سازمانهاي پروژه محور بوده است و در راستاي تحقق اين هدف، انجمن بين‌المللي مديريت پروژه، مدل تعالي پروژه (PEM) را تهيه نموده است. اين مدل يك ابزار الگوبرداري جهت بهبود مديريت پروژه و ارزيابي دستاوردهاي پروژه‌هاست و براساس آن انجمن بين‌المللي مديريت پروژه هر ساله جايزه بين المللي مديريت پروژه را به پروژه هاي برگزيده در سطح دنيا اعطا مي نمايد.

مدل تعالي پروژه (Project Excellence Model) كه برمبناي مدل اروپايي تعالي كسب‌وكار (EFQM) در حوزه پروژه و مديريت پروژه‌ها طرحريزي شده است، مبناي جايزه بين‌المللي مديريت پروژه مي باشد. مدل تعالي پروژه اولين بار توسط انجمن مديريت پروژه آلمان (GPM) و بنا به درخواست انجمن بين‌المللي مديريت پروژه توسعه يافت. و براي ارزيابي انواع مختلف پروژه ها قابل بكارگيري است.

بر مبناي مدل تعالي مديريت پروژه، همه ساله پروژه‌هاي برتر در سطح ملي و بين‌المللي ارزيابي و ضمن دريافت گزارش بازخور و نقاط بهبود ، جوايز پروژه‌هاي برتر را دريافت مي‌كنند.

جایزه ملی مدیریت پروژه ایران ، برای اولین بار توسط انجمن مدیریت پروژه ایران با حمایت گسترده سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی فرآیند جایزه ملی مدیریت پروژه ایران را اجرا نموده است. این جایزه برای اولین‌بار در آذرماه ۱۳۸۸ در پنجمین كنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه ایران به منتخبین اعطاء شده است .

اعطا این جايزه به‌منظور محقق نمودن اهداف زير انجام ميشود:

  • تشويق و ترغيب تيمهاي پروژه براي انجام خودارزيابي و شناخت نقاط قوت و زمينه هاي بهبود
  • حمايت از مديريت پروژه حرفه اي در راه رسيدن به عملكردي متعالي
  • ايجاد فضاي رقابتي سالم ميان تيمهاي پروژه
  • شناسايي نمونه هاي برتر مديريت پروژه در كشور و معرفي آنها
  • دريافت گزارش بازخورد جامع از پروژه، نحوه مديريت و نتايج آن توسط متقاضي