11 دي 1348 03:30
تمدید و دریافت گواهینامه IMS  و پیوستن به شبکه جهانی کیفیت

شرکت ایرانیان اطلس در سال ٩٤ با تغییر شرکت گواهی دهنده، شرکت IMQ ایتالیا را بعنوان شرکت صادر کننده گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه انتخاب نمود و پس از دو مرحله ممیزی توسط نمایندگان این شرکت موفق به دریافت گواهینامه های ISO 14001:2004، ISO 9001:2008 و OHSAS18001:2007  شد.

ایرانیان اطلس همچنین با دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه از IMQ ایتالیا مفتخر شد گواهینامه های IQNet را نیز اخذ نماید و به شبکه جهانی کیفیت بپیوندد.

تاریخچه سیستم مدیریت یکپارچه در ایرانیان اطلس

شرکت ایرانیان اطلس تفکر سیستمی را به عنوان مهمترین راهبـرد خود برگزيده است و براي تحقق آن از ابزارها و امکانات در دسترس استفاده نموده است. استقرار استاندارد های جهانی و سیستم های مدیریتی ، ايجاد محيط پويا براي همكاران و استفاده از ظرفيت هــاي موجــود بـراي پيشبـرد اهداف استراتژیک، از مهمترین برنامه های کاری شرکت در این سالها می باشد. به‌همین منظور این شرکت در سال‌ ١٣٨٩ با طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، دیدگاه فرآیندگرایی، حفاظت از محیط زیست، سلامت کارکنان در تمامی سطوح سازمان، رضایت‎مندی کارکنان، مشتریان و ذی‌نفعان را سرلوحه فعالیت‎های خود قرار داده است و در اسفند ماه ٩٠ موفق به اخذ گواهینامه (IMS) از شرکت TUV NORD با "دامنه سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز (ساختمان)" شد. در این راستا شاخص های کلیدی به‎صورت ماهیانه پایش و تجزیه و تحلیل می‌شوند و در جهت بهبود عملکرد سیستم ، اهداف سازمان سالیانه بازنگری و کنترل می‌شوند.همچنین در سال ٩١ با توجه به تغییرات ساختاری ایجاد شده در شرکت، دامنه گواهینامه به "سرمایه‌گذاری و مدیریت بر طراحی، اجرا و فروش پروژه‌های ساختمانی" تغییر یافت و در ادامه بهبود مستمر، در سال ٩٣ پس از اتجام ممیزی توسط شرکت TUV NORD در سومین سال گواهینامه های سیستم مدیریت مورد تمدید قرار گرفت.