31 شهريور 1392 00:00
برگزاری دوره مدیریت ریسک

تمامی پروژه‌های عمرانی با ریسک‌های متفاوتی در مراحل تعریف پروژه، طراحی، اجرا و فروش همراه می‌باشند. که چنانچه مورد شناسایی، تحلیل و برنامه‌ریزی قرار نگیرند؛ پتانسیل تبدیل به مشکلات آینده را خواهند داشت و لطماتی را به پروژه وارد خواهند ساخت. با این دلیل یکی از فصول استاندارد مدیریت پروژه PMBOK به مدیریت ریسک اختصاص یافته است.

هلدینگ ایرانیان اطلس در راستای تبیین و نهادینه‌سازی مفاهیم مدیریت پروژه در سطح کلیه شرکت های خود، اقدام به تشکیل دوره های آموزشی نموده که اولین دوره آن با عنوان "مدیریت ریسک در پروژه ها" در روزهای چهارشنبه (٢٧/٦/٩٢) و پنجشنبه (٢٨/٦/٩٢) برگزار شد. در این دوره که به مدت ١٦ ساعت و با حضور مدیرعامل هلدینگ و ٣٥ نفر از معاونین، مدیران و کارشناسان مرتبط هلدینگ ایرانیان اطلس و شرکت های زیر مجموعه آن برگزار شد، مباحث برنامه ریزی مدیریت ریسک و شناسایی ریسک، تحلیل کیفی و کمی، برنامه ریزی جهت واکنش به ریسک و همچنین کنترل و نظارت بر ریسک های پروژه مورد طرح و بررسی قرار گرفت. شایان ذکر است این دوره ها مطابق برنامه ریزی مدون در ماه های آتی نیز ادامه خواهند یافت.