انتشار کتب مرجع ساختمانی

شرکت ایرانیان اطلس در راستای توجه به مسئولیتهای اجتماعی و رسالت فرهنگی خود مبنی بر تولید و به اشتراک گذاردن دانش و معرفی و نهادینه نمودن دستاوردهای نوین علمی در حوزه صنعت ساختمان ،اقدام به ترجمه و چاپ کتب این حوزه نموده است و از این رهگذر به وظیفه خود در قبال جامعه، فعالان عرصه سازندگی و جهادگران خدمتگزار در حوزه صنعت ساخت و ساز عمل نماید.

شركت با ارائه و انتشار این كتب، كوشيده است تا در زمينه علمی و فرهنگی حضور فعالانه تری داشته باشد و با ایجاد امکاناتی برای تبادل افکار و دیدگاه های مختلف در حوزه معماری و شهرسازی ،در ارتقاء سطح دانش و شناخت حرفه ای متخصصان کشور و فعالان عرصه کسب و کار ، گام های موثرتری بردارد .

اکثر کتاب های منتشر شده به‌دلیل استقبال فرهیختگان عرصه ساختمان در مدت کوتاهی کمیاب شد. از این روی، شرکت‌ ایرانیان اطلس برآن شد تا با چاپ دوم این کتب، پاسخی درخور به‌این بذل توجه بدهد.