نظام جامع مدیریت پروژه

شرکت ایرانیان اطلس در سال ۱۳۹۱ با تشکیل یک تیم تخصصی برگفته از مشاوران زبده بیرونی و مدیران و کارشناسان خود، اقدام به بررسی و ارزیابی وضعیت مدیریت پروژه ها و نحوه اجرای آن پرداخته و براساس نتایج حاصله و نیاز پروژه ها به داشتن یک متدولوژی در زمینه مدیریت پروژه، پس از انجام تحقیقات گسترده و اخذ نظرات دیگر مشاوران فعال مدیریت پروژه اقدام به خرید نسخه اصلی یکی از معتبرترین متدولوژی های مربوطه، که مورد تائید موسسه PMI نیز می باشد، نمود و بر همین اساس و بعد از بومی سازی این متدولوژی ویژه گروه شرکتهای ایرانیان اطلس، ساختار نظام جامع مدیریت پروژه خود را شامل دستورالعمل ها، روش های اجرایی و فرم ها در قالب ۱۰ فصل به شرح :

۱-تعریف و یکپارچگی پروژه

۲-تولید برنامه های زمانبندی و بودجه ریزی پروژه ها

۳-مدیریت برنامه های زمانبندی و بودجه پروژه ها

۴-مدیریت مشکلات و موانع در پروژه ها

۵-مدیریت محدوده و شرح خدمات پروژه ها

۶-مدیریت ارتباطات در پروژه ها

۷-مدیریت ریسک در پروژه ها

۸-مدیریت منابع انسانی در پروژه ها

۹-مدیریت کیفیت، سنجه ها و متریک پروژه ها

۱۰-مدیریت تدارکات در پروژه ها

تشکیل داده و عملیاتی نمود.

همچنین این هلدینگ در راستای پیاده سازی بهتر نظام جامع مدیریت پروژه خود، اقدام به ایجاد سامانه اطلاعات مدیریتی پروژه ها (PMIS) نمود و با کمک این سامانه که تحت وب بوده و کاربران مجاز در تمامی نقاط دنیا به آن دسترسی دارند نسبت به بررسی، کنترل و گزارش گیری از پروژه ها اقدام می نماید.