مهندسی ارزش

مهندسی‌ارزش روش‌خلاق و سازمان‌یافته‌ایست که هدفش شناسایی هزینه‌های غیرضروری است. هزینه‌هایی که کیفیت، کارایی و طول عمر محصول را افزایش نمی‌دهد، به چشم نمی‌آید و مشتری به آن علاقه ندارد. اگرچه این تعریف و بسیاری تعاریف دیگر به مهندسی‌ارزش با رویکرد کاهش هزینه‌ها می‌نگرند، اما ایرانیان‌اطلس دیدگاه وسیع‌تری دارد که در آن، کارگاه‌های مهندسی‌ارزش به راهکارهایی برای افزایش کیفیت، بهبود شاخص‌های اقتصادی، کاهش ریسک‌های شکست پروژه و موضوعاتی از این دست نیز توجه می‌کند. به‌همین دلیل، کارگاه‌های مهندسی‌ارزش در دوره‌های خاصی از طراحی و اجرای پروژه‌ها و مطابق با فرایند مشخص، برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند.

نظام مدیریت یکپارچه

نگرش مديريت ارشد شركت به لزوم ايجاد سيستم مديريت يكپارچه (IMS) متشكل از سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001)، سيستم مديريت زيست محيطي (ISO 14001) و سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي (OHSAS 18001) در واقع نگاه چند سويه اي است كه رئوس آن دسترسي به كيفيتي فراگير در سازمان، اعتماد به ارزش بخشي به نيروي كار، ايمن‌سازي شرايط و سرانجام نگهداري و پاسداشت درست چرخه اكولوژيك طبيعت را تشكيل مي‌دهد.

اهمیت به محیط زیست

حفاظت از محیط زیست که جزء تفکیک ناپذیر از توسعه پایدار است همواره به عنوان یکی از ارزش‌های بنیادین گروه شرکت‌های ایرانیان اطلس مورد تاکید قرار گرفته است. مصادیق ناپایداری همانند استفاده نامناسب از انرژی، بهره‌برداری و تخریب بی‌رویه منابع پایه، فقر، افزایش جمعیت، افزایش آلودگی‌ها و ... عمدتا مشکلات محیط زیست نیز محسوب می‌شوند از این رو حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار اهمیت روزافزون می‌یابد. گروه شرکت‌های ایرانیان اطلس همراستا با سیاست‌های دولت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های پاک در بخش ساختمان، راهکار‌های زیست محیطی نوآورانه‌ای را در تمامی پروژه‌های خود در مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری به کار برده است. نصب سامانه برق خورشیدی در بام، برچسب انرژی ساختمان، تصفیه فاضلاب بخشی از این راهکار‌ها می‌باشد.

انتشار کتب مرجع ساختمانی

شرکت ایرانیان اطلس در راستای توجه به مسئولیتهای اجتماعی و رسالت فرهنگی خود مبنی بر تولید و به اشتراک گذاردن دانش و معرفی و نهادینه نمودن دستاوردهای نوین علمی در حوزه صنعت ساختمان ،اقدام به ترجمه و چاپ کتب این حوزه نموده است.شركت با ارائه و انتشار این كتب، كوشيده است تا در زمينه علمی و فرهنگی حضور فعالانه تری داشته باشد و با ایجاد امکاناتی برای تبادل افکار و دیدگاه های مختلف در حوزه معماری و شهرسازی ،در ارتقاء سطح دانش و شناخت حرفه ای متخصصان کشور و فعالان عرصه کسب و کار ، گام های موثرتری بردارد .

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان به عنوان یک واحد تعاملی بین افراد یا سازمان ها تعریف می شود که از این طریق ارتباطات مستقیم و منظم بین اعضای باشگاه با سازمان ایجاد می شود. افزایش ارتباط مشتریان به وسیله ایجاد یک رابطه صمیمی در محیطی پویا و فعال و همچنین خلق مزیت هایی که شایسته مشتریان می باشد، سر لوحه کار این باشگاه خواهد بود. گروه شرکت های ایرانیان اطلس در راستای ارج نهادن به مشتریان خود، باشگاه مشتریان اطلس را راه اندازی نموده تا از این طریق خدماتی را که شایسته مشتریان است، ارائه نماید و از این رهگذر رضایتشان را افزایش دهد. ارتباط نزدیک تر و حس اعتماد بیشتر نسبت به مجموعه اطلس ره آورد دیگر این باشگاه می باشد.